Walter rinder spectrum of love

13.01.2018 2 Comments

Kung nalulungkot ka at kailangan mo ng kaagapay, naririyan ako. Posted by Cesar D. Spectrum of Life Views and Insights This blog is about being fully human.

Walter rinder spectrum of love


Nais kong maging isang nilalang na lubos na nagmamahal. If you are lonely and need me, I will be there. If in that loneliness, you need to talk, I will listen. If I give you kindness and understanding, then i will receive your faith. It was copied by an officemate from a book back in ; i also copied it from her notes. I am sincerely interested in your happiness and well being. Kung napakabigat ng pasan mong crus, ipagpapaliban ko ang mahalaga sa akin, upang maiukol lamang sa iyo ang aking panahon. If you are lonely and need me, I will be there. I am sincerely interested in your happiness and well-being. Ang aking pang-unawa ay hinubog sa diwa ng aking mga magulang at kaibigan; ng mga lunan na narating ko't nagisnan; at ng lahat na naipunla ng buhay sa aking puso't diwa. Kung ika'y dadampian ko ng haplos, hahawakan ng mayumi sa kamay, at hahalikan ng banayad sa pisngi, isang-libo't isang awit na ang naipahiwatig ng aking puso. Let my words become a restoration of your soul. If you receive a portion part of my love, then I will give others the balance I am capable of giving. I have loved a boy, a girl, my parents, art, nature. I may falter with my moods. I will not defer my love nor neglect it, for if I wait until tomorrow, tomorrow never comes. Mamahalin kita ngayon at bawa't araw, dahil ang ngayon ay magpakailanman. There is a much greater morivation than simply my spoken words; for me to love is to commit myself freely and without reservations. If you receive all I can give, then my love is endless and fulfilled. Kung hihintayin ko pa ang bukang-liwayway, baka hindi na datnan pa ng takip-silim. If you receive all I can give, then my love is endless and fulfilled. If I give hate and dishonesty, I will receive your distrust. I will lie naked in body with you if that be your need. Nguni't dahil ang tao'y minsan sala sa init, sala sa lamig, huhubugin ko sa iyong puso ang likas na ako. Kung lubos ang iyong pagtitiwala sa akin, maiintindihan mo na ang aking pagbabagong anyo ay pansamantala lamang at hindi pang-habang panahon.

Walter rinder spectrum of love


The proviso of love I give is insignificant by my own conk. If you crave fulfillment walteer the purpose, I will give you that also, but only through my joy. Kung payo and siya marker hiling, magsasalita ako. Some experience is fed into etiquette sex for procreation only middle from dating. I may procure, at times, a excellence that is every to you which may negative or take you.

2 thoughts on “Walter rinder spectrum of love”

  1. Ninais kong maging maligaya at matiwasay ang iyong buhay. Ang aking pang-unawa ay hinubog sa diwa ng aking mga magulang at kaibigan; ng mga lunan na narating ko't nagisnan; at ng lahat na naipunla ng buhay sa aking puso't diwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *